onsdag 1. desember 2010

Mye sokkegarn og sokkestrikking...

...og oppgaveskriving..Denne høsten har jeg jobbet med en oppgave jeg skal levere nå i desember til Vestnorsk kulturakademi hvor jeg studerer faget tekstilkultur. Oppgaven skal være både praktisk og teoretisk. Jeg skal ikke komme inn på oppgavens fulle problemstilling, men jeg kan jo røpe såpass at det handler om spinning av garn til sokker. Og det skal være 100% ull og holdbart.
Jeg endte opp med et forhodsvis tynt tretrådet garn spunnet av 100% ull fra villsau tvunnet til tretråds ut fra en tråd ved å "kjede-tvinne". Navajo-ply på engelsk. Jeg har en liten omtale om dette under i posten om det nye snellestativet.
Jeg lager en løkke med garnet og dermed er det tre tråder som løper sammen og kan tvinnes til et tretråds-garn. Når en har tvinnet til enden av løkka må en hente opp tråden som kommer fra snella og trekke ut en ny løkke.
Dette er et forsøk på å spinne et totrådet garn som kan gå til sokker, men jeg synes ikke jeg fikk det fast og sterkt nok. Jeg har lært av en eldre dame her i kommunen med lang erfaring i pinning til sokker, og hun har kompansert styrken ved et tretråds-garn med mer fiber i tråden til et totråds-garn.
Men disse hespene blir det IKKE sokker av. For tykt, for løst og mykt og deilig, og det er jo ikke de egenskapene en vil ha i et sokkegarn...

Oppgaven skal leveres nå i desember. Det har vært gøy å jobbe med, men jeg gleder meg til å få det ut av verden. Det er tross alt snart jul...